Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Υπερπολλαπλάσια η ακραία φτώχεια στην πτωχευμένη Ε...

 Υπερπολλαπλάσια η ακραία φτώχεια στην πτωχευμένη Ε...: Η Ομάδα Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εξέδωσε την επικαιροποιημένη εκτίμησή της για την «ανατομία τ...