Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΎ΄ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΎ΄ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η περίφημη Σύμβαση της Βιέννης του ΟΗΕ.  Η σύμβαση αυτή καταρτίστηκε το 1969 και ρυθμίζει το πώς καταρτίζεται, τροποποιείται και λύεται μ...