Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

Πως λειτουργεί η θετική σκέψη

 Πως λειτουργεί η θετική σκέψη: Η θετική σκέψη είναι μια έννοια ευρέως χρησιμοποιούμενη, που όπως όλες οι έννοιες έχει κάποια ιδιαίτερη έννοια για τον καθένα μας. Μερικοί ...