Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Το εμφιαλωμένο νερό εισάγει στο σώμα μας 24.000 χη...

Το εμφιαλωμένο νερό εισάγει στο σώμα μας 24.000 χη...: Αρκετές εταιρείες έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν BPA στην παραγωγή πλαστικών εξαιτίας της οργής των καταναλωτών, αλλά αυτό δεν σημαίνε...