Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗ...

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗ...: Είμαστε όλοι φυλακισμένοι σε μια εικονική οικονομική πραγματικότητα. Η ζωή μας είναι άμεσα εξαρτημένη από δύο κύριους παράγοντες...