Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

Ανάλυση για τα δάση που χάσαμε στην Ελλάδα την περ...

 Ανάλυση για τα δάση που χάσαμε στην Ελλάδα την περ...: Τα στοιχεία παρακάτω είναι από την διαδραστική εφαρμογή  http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest  η οποία με βάση...